Hun Eng
Felhasználói feltételek
Jelen Felhasználási Feltételek a Lucy Menstruációs -Periódus- és Ovuláció Naptár applikációban (továbbiakban: „Applikáció”) elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó kötelező feltételeket határozzák meg.
Az Applikáció fenntartója és üzemeltetője: (Yourcode Lab Kft., 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 2. 6. em. 5., 01-09-307982, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban: „Szolgáltató”)

Az Applikáció letöltését követő belépéskor regisztrációval vagy anélkül elfogadásra kerülnek a felhasználó (továbbiakban: „Felhasználó”) által az Applikáció jelen Felhasználási Feltételei és Adatkezelési Tájékoztatója, melyeket a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismer el, és amelyek az első belépéskor haladéktalanul hatályba lépnek. A Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása nélkül az Applikáció nem használható.

Az Applikációt a Felhasználó saját felelősségére használja. A mobilalkalmazás nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezheti szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Applikációt használó felhasználó felelőssége, hogy az abban olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. Az alkalmazás felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen kérdés, panasz esetén, kérjük, forduljon orvosához.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Lucy alkalmazás elfelejtett jelszó esetén nem biztosít jelszó emlékeztetési lehetőséget.

Amennyiben az Applikáció más weboldalakra vagy harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott információkra mutató hivatkozást tartalmaz, azok a hivatkozások kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak és nem értelmezhető úgy, hogy a Szolgáltató ezeket az információkat jóváhagyta vagy egyébként felettük ellenőrzési joga lenne és nem vállal felelősséget azok pontosságáért, naprakész állapotáért sem.

Szolgáltató nem felel a Felhasználó által megadott adatok pontosságáért, valódiságáért, továbbá Felhasználó köteles az Applikációban megadott információkat, közleményeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően, harmadik személyek sérelme nélkül és általában az etikai normáknak megfelelve megadni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó mobil vagy egyéb számítástechnikai eszközének (telefonjának, tabletének, stb.) elvesztése, illetve a telefon szoftveren vagy egyéb számítástechnikai eszközén tárolt adatok bármely módon történt nyilvánosságra, vagy illetéktelenekhez kerülése esetén. A Szolgáltatónak megadott személyes adatok (például kommunikáció miatt) az Applikációban rögzített adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az alkalmazás fejlesztői kizárólag összegzett, anonim adatokat gyűjtenek az alkalmazás használatáról, mely az egyes funkciók népszerűségének monitorozására, továbbá a későbbi fejlesztési irányok meghatározására szolgál.

Az Applikáció, mint szoftver és valamennyi kapcsolódó védjegy vagy más szellemi termék kizárólag annak megalkotóinak szellemi tulajdona (a továbbiakban együttesen: Szellemi Tulajdon). A Felhasználók az Applikációt a Szellemi Tulajdon maximális tiszteletben tartásával jogosultak csak használni, felhasználási joguk kizárólag az Applikáció rendeltetésszerű használatára korlátozott. A Szellemi Tulajdon kiterjed különösen, de nem kizárólagosan valamennyi szoftverre, logóra, márkajelre, márkanévre, beépített fényképre, hangra, szövegre, grafikára, adatbázisra. A Szellemi Tulajdonnak tilos bárminemű megsértése, bitorlása, másolása, átdolgozása és tilos azt bármilyen egyéb módon megsérteni, azt jogosulatlanul felhasználni, továbbadni, megterhelni, azzal bármilyen módon rendelkezni, visszaélni. Ezen szabályok megsértése az Applikáció használati lehetőségének azonnal hatályú megszüntetése mellett a megfelelő jogi lépések megtételét – beleértve esetleges büntetőjogi lépések megtételét is – vonja maga után a Felhasználóval, más jogsértő személlyel szemben a Szolgáltató és/vagy a Szellemi Tulajdon egyéb jogosultjai által.

Az Applikáció a Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően díjmentesen telepíthető és díjmentesen használható.

A Felhasználási Feltételek és az Applikáció működésének egyoldalú módosításárára, az Applikáció működésének a szüneteltetésére, megszüntetésére a Szolgáltató bármikor jogosult, a Felhasználók előzetes értesítése nélkül. Az Applikációhoz való hozzáférést a Szolgáltató bármikor visszavonhatja akár az adott Felhasználóra nézve, akár szélesebb körben vagy teljes körűen előzetes értesítés, figyelmeztetés nélkül.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Applikáció működése, működőképességének tekintetében.

Amennyiben az Applikációval vagy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatosan bármilyen kérdése van, kérem, írjon a info@yourcode.hu email címre.

Jelen Felhasználási Feltételekre, illetve az abban nem rendezett vitás kérdésekre a magyar jog az irányadó.

Jelen Felhasználási Feltételek 2020. április 16-tól hatályos.
Vissza a kezdőoldalra